آسایشگاه
آســایشــگـاه انجـمـن خیـریه حمایـت از بیماران سرطانی مشهد در محــل مرکـز تخصصی رادیوتراپی و انکولوژی رضا (ع) مستقر بـوده که با 60 تخت خدمـات هتلینـگ را بـه صورت رایـگان برای بیمـاران کـم استطاعت مبتلا به سرطان از استان های کشور نظیر: گلستــان، مـازنـدران، خـراسـان شمـالی، خراسـان رضـوی، خراسان جنوبـی، سمنـان و سیستان و بلوچستان ارائه می دهد.
این بیماران در طول درمـان به طور میانگیـن 30 تا40روز مهمان انجمن هستند. 
خاطر نشـان می سازد هزینه اقـامت هـر بیمـار در آسایشگـاه روزانــه معـادل 600 هزار ریـال برآورد شده است.
بـه طـور متوسـط تعـداد بیمـاران مستقــر در آسایشـگاه انجمــن سـالانه بالغ بر 400 نفر می باشد.
این بیماران علاوه بر اسکان و تغذیه رایگان خدمات زیر را نیز به صورت رایگان در طول اقامت دریافت می نمایند:
     پیگیری امور درمان
     پذیرایی میان وعده میوه
     ارجاع به پزشک عمومی مرکز درصورت نیاز
     مراقبت های پزشکی 24 ساعته در آسایشـگاه
      ارائه خدمات حمایتی مانند اخذ تایید دارو و برطرف کردن مشکلات دفترچه بیمه
      ارائه خدمات کلینیک مشاوره روان شناسی مرکز در قالب مشاوره فردی و گروه درمانی


...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید