بیمارستان تخصصی انکولوژی ناظران
حضور ثمر بخش نیکوکاران و اراده راسخ آنان برای خدمت هرچه مطلوب تر و تکمیل چرخه درمان بیماران، انجمن را به سمت احداث بیمارستان انکولوژی سوق داد.
بازماندگان مرحوم حاج عباس ناظران که در احـداث و تجـهیز مـرکـز تخصصی رادیوتراپی و انکولوژی رضـــا(ع)، مساعدت های شایانـی را داشته اند، هزینه خرید قطعه زمینی به مساحت 18.500 مترمربع را جهت احداث بیمارسـتـان مورد نظـر تـامیـن و مساعدت هایی را در حد امکان برای اجرای عملیات ساختمانی و تجهیز بیمارستان مورد نظر اعلام نمودند.  از این رو انجمن ضمن پیگیری های لازم در مورد تهیه‌ نقشه‌ها و طرح‌های اجرایی و اخذ مجوزهای قانونی از وزارت بهداشت و درمان، به منظور ارج نهادن به فرهنگ نیکوکاری، وظیفه خود دانست  نام روانشاد حاج عباس ناظران بر بیمارستان انکولوژی مورد نظر نهاده شود.
پروژه احداث بیمارستان انکولوژی ناظران با 29 هزار مترمربع زیربنا و ظرفیت 200 تخت، از خرداد سال 1394 آغاز شد. انجمن امیدوار است با اتمام و راه اندازی بیمارستان با پیشرفته ترین تجهیزات پزشکی، در خدمت بیماران سرطانی کشور باشد. هم اکنون این بیمارستان با برآورد 1400 میلیارد ریال با همت نیک اندیشان مراحل ساخت خود را مطابق جدول زمانی پشت سر می گذارد.  

برای مشاهده سایت بیمارستان ناظران    اینجا    کلیک نمایید


...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید