اهداف و وظایف سازمان
در ماده 8 اساسنامه اهداف انجمن به شرح ذیل درج شده است:
  • فعالیت در زمینه حمایت‌های مادی و معنوی از بیماران نیازمند مبتلا به سرطان و خانواده آنها که به مراکز درمانی انجمن مراجعه می نمایند.
  • کمک مالی در جهت اسکان، تأمین داروی مورد نیاز بیماران نیازمند در طول مدت درمان.
  • کمک در امر مداوا و درمان بیماران نیازمند سرطانی.
  • مساعدت در امر تجهیز و توسعه مراکز درمانی و احداث بیمارستان مرتبط با اهداف انجمن.
  • همکاری متقابل و تبادل اطلاعات علمی و فنی با دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور در زمینه آموزش، تحقیقات، پژوهش.
  • فعالیت در زمینه حمایت‌های مادی و معنوی از بیماران نیازمند مبتلا به سرطان و خانواده آنها که به مراکز درمانی انجمن مراجعه می نمایند.
  • همکاری با سایر انجمن‌ها و موسسات خیریه‌ای که در زمینه درمان بیماران سرطانی فعالیت می‌کنند.
  • کمک در امر بهبود کیفیت و ارتقای سطح آموزش و علمی و تخصصی کارکنان، استادان و پزشکان شاغل در مراکز درمانی وابسته به انجمن.
  • انجام کلیه اموری که با اهداف انجمن منطبق باشد بارعایت قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران


...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید