اعضای هیئت امنای انجمن حمایت از بیماران سرطانی مشهد

نام اعضای هیئت امنای انجمن حمایت از بیماران سرطانی مشهد برابر آخرین فهرست به ترتیب زیر است:

 • غلامرضا بهزادیان

 • حمید مستشاری

 • اصغر افراسیابی

 • احمد کمال الدینی

 • فرامرز یغمایی

 • ذبیح الله دانشور علی زادگان

 • غلامحسین نوفرستی

 • محمدرضا حسین زاده ملکی

 • علیرضا وارسته اول

 • سیداحمدسادات مادرشاهی

 • بهروز دانشور علی زادگان

 • صدیقه ابراهیمی

 • سیدمحمدجواد پریزاده

 • میترا تکلو

 • مصطفی اعتماد هروی

 • مجتبی طاهری ثانی

 • اقدس صادقی

 • حسن سمرقندی خراسانی

 • فرشید رحمانی

 • فاطمه حقیقت

 • علی ناظران

 • رضا حمیدی

 • محمدحسین مقیدی

 • هاشم شکفتی

 • جلال حاجی زاده

 • احمد کامران زاده

 • محمد خیامی

 • علی بهزادیان

 • امیرعباس مستشاری...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید