فعالیت های فرهنگی
  • گردهمایی داوطلبان سلامت در پارک ملت زمان برگزاری : 92/09/14

  • بازدید مسئولان بهداشت زمان برگزاری 92/11/19

  • سمینار آموزشی پیشگیری از سرطان زمان برگزاری 92/11/19...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید