مشارکت های مردمی

اهم فعالیت های واحد مشارکت های مردمی و مددکاری

     تشکیل کمیته بانوان خیر انجمن

     مشارکت در تامین دارو و درمان بیماران نیازمند تحت پوشش انجمن

     پیگیری و بررسی دریافت وجوه اهدایی اعضای مشارکت های مردمی انجمن

     جمع آوری و جلب کمک های نقدی و غیـر نقـدی خیرین و نیک اندیشـان انجمـن

     همكاری در پرداخت هزینه های دارو و درمان بیماران نیازمند در تعامل با مراکز خیریه

     برگزاری مراسم مختلف در مناسبت های مختلف در راستای ایجاد و تقویت روحیه بیمـاران

     تعامل با سازمان ها و دوایر بخش های مختلف دولتی و خصوصی در راستـای جلب مشـارکت

     تعامل با سایر دستگاه ها و نهادهای خیریه در تامین دارو، درمان و سایر هزینه های بیماران نیازمند

            خانواده بزرگ خیرین انجمن مشتمل بر 11064 عضو نیک اندیش

انجمن عميقا بر اين باور است كه هيچ بيمار نيازمندي نبايد به واسطه عدم استطاعت و تمكن مالي از درمان محروم بماند. انجمن تاكنون اين اصل را بر خود مكلف دانسته و مي كوشد آن را در حد توان و بضاعت خود عملياتي نمايد. 

 

  •  


...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید