اخبار
اولین سمینار بهینه سازی درپرتودرمانی توسط انجمن حمایت از بیماران سرطانی برگزار گردید
تاریخ درج خبر :1393/6/1

افتتاحیه سمینار بهینه سازی و پرتو درمانی در روز یکشنبه 1393/02/14 انجام شد.

این سمینار توسط انجمن حمایت از بیماران سرطانی مشهد و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مدت 2 روز برگزار گردید  تا علاوه بر ارائه آخرین دستاورد های علمی به مخاطبان لزوم برنامه ریزی اصولی برای بهینه سازی و پرتودرمانی را مجددا به سیاستگزاران یاد آوری کند.
طی فراخوان کشوری این سمینار ، 75 مقاله به دبیرخانه این سمینار ارسال شد که در این میان 30 مقاله بصورت سخنرانی و 25 مقاله بصورت پوستر ارائه گردید. مقالات ارسالی به دبیرخانه این سمینار با محور های شبیه سازی ، دزیمتری ، حفاظت ، طراحی درمان و براکی تراپی با نگرشی تخصصی و جزئی تدوین شده اند که طی برنامه 2 روزه در نشست های تخصصی مورد بحث قرار گرفت .
200 نفر از اساتید و دانشجویان فیزیک پزشکی ، رادیو تراپی انکولوژی ، تکنولوژی پرتو شناسی و غیره در این برنامه شرکت داشته اند.
در پایان برگزاری این سمینار ، به سخنرانی ها و پوستر های برتر هدیه و لوح تقدیر اهدا گردید.

برای مشاهده سایت سمینار بهینه سازی درپرتودرمانی اینجا کلیک نمایید

 ...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید